Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia – konferencja 25 września 2019 r.

Interesuje Cię nowoczesna edukacja? Jesteś rodzicem, nauczycielem albo dyrektorem szkoły – ta konferencja jest właśnie dla Ciebie!


Zapraszamy na bezpłatną konferencję Człowiek 4.0 Empatia. Nauka. Technologia – poświęconą nowoczesnemu nauczaniu. Na konferencji wraz z ekspertami będziemy dyskutować o kompetencjach potrzebnych do harmonijnego rozwoju w przyszłości. Będziemy mówić o czwartej rewolucji przemysłowej, robotyzacji, humanoizacji, o zmianach zachodzących w społeczeństwie i na rynku pracy. Porozmawiamy o kompetencjach miękkich i o tym, jak je w sobie i swoich dzieciach rozwijać.

Czekamy na Ciebie 25 września 2019 roku, w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, przy ulicy Trylińskiego 2 (budynek BK, zielony; dojazd od ul. Piłsudskiego).

 

PROGRAM KONFERENCJI

09.45 Powitalna kawa, rejestracja uczestników 

10.00 Otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego

10.10 Kim jest człowiek przyszłości? – prof. DSW dr hab. Piotr Mikiewicz 

10.30  Jak kształtują się kompetencje miękkie na różnych etapach edukacji? – prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak

11.10  Zwolnieni z teorii, czyli nauczanie eksperymentalne, innowacyjność i kreatywność na przykładzie uczniów bartoszyckiego technikum – Katarzyna Zagajewska-Sycz

11.25 Przerwa kawowa

11.40 Szkoła bez dzwonków, bez schematów, bez granic dla nauki, czyli flow u dzieci – Izabella Gorczyca

11.55 Panel dyskusyjny z udziałem: Macieja Błaszaka, Izabelli Gorczycy, Igi Skolimowskiej, Michała Opieczyńskiego (dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UM WWM w Olsztynie), Piotra Mikiewicza, Bronisława Reddiga

12.55 Lunch


Zapisz się na konferencję!

 

Sylwetki prelegentów i uczestników panelu:

Doktor hab. Maciej Błaszak, profesor UAM – kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu, i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness. Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów.
 

Izabella Gorczyca – uważa, że szkoła powinna konsekwentnie łamać schematy, uczyć myślenia nieskrępowanego konwencjami i postępowania, zgodnie z którym drugi człowiek jest zawsze celem, a nigdy środkiem. Uważa, że edukacja szkolna jest zbyt ważna, by zamykać ją w ramach bezpiecznych i z dawna wypróbowanych sposobów nauczania. Uważa, że szkoła może i powinna być laboratorium myśli, przestrzenią nieskrępowanych innowacji i inwencji. 

Poza tym jest dyrektorką szkoły No Bell; założycielką Instytutu Innowacji Dydaktycznych; współzałożycielką polskiej gałęzi ruchu „Budząca się szkoła”, założycielką marki mebli edukacyjnych No Bell Design. Szkoła No Bell może poszczycić się tytułami „Innowatora Oświaty”, „Szkoły z mocą zmieniania świata”, „Skrzydła Wyobraźni”, jest też zwyciężczynią w międzynarodowym konkursie „Edumission 2017” na najlepszą innowacyjną szkołę na świecie.

Bronisław Reddig – szef Relacji Społecznych w Michelin Polska S.A., specjalista w dziedzinie szkoleń i zarządzania kompetencjami. Podzieli się doświadczeniami w wykorzystaniu „profili kompetencji" w planowaniu szkoleń i opowie o korzyściach, jakie może przynieść pracodawcy i studentowi realizacja studiów w trybie dualnym.

Iga Skolimowska – absolwentka XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie, obecnie studentka Akademii Teatralnej w Warszawie i wiceprzewodnicząca Samorządu Studenckiego Akademii. Prezes Stowarzyszenia Olsztyn 2.0, które jest najmłodszym w historii laureatem Statuetki św. Jakuba – nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna. Koordynatorka międzynarodowego projektu USE-IT Olsztyn. Była redaktor naczelna Magazynu Kulturalnego Kloszart. Mentoruje ludzi młodych w obszarze działań społecznych, promocji oraz działań kreatywnych. Pasjonatka kultury, aktorka i wolontariuszka.


 
Doktor hab. Piotr Mikiewicz, profesor DSW – socjolog edukacji, od 2005 r. związany z Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu. Zajmuje się społecznymi uwarunkowaniami funkcjonowania edukacji, procesami kształtowania biografii przez edukację oraz relacjami edukacji i struktury społecznej. Ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie Zintegrowanej Strategii Umiejętności oraz Prognozowania zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej. Aktywny członek wielu krajowych i międzynarodowych sieci badawczych. W latach 2009–2013 koordynator Sociology of Education Research Network w ramach European Sociological Association. Aktualnie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Socjologii Młodzieży i Edukacji w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Współpracuje z lokalnymi władzami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi – m.in. współtworzył Wrocławską Strategię Edukacyjną. Był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.


 

Katarzyna Zagajewska-Sycz – nauczycielka w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. E. Orzeszkowej w Bartoszycach. Od czterech lat koordynatorka projektów edukacyjno-społecznych w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych ˜„Zwolnieni z Teorii”.

 

Idea konferencji: Czasy, w których teraz żyjemy, są niezwykle ciekawe. Na naszych oczach dzieje się czwarta rewolucja przemysłowa. Procesy robotyzacji, digitalizacji, automatyzacji stają się codziennością, a trend dopiero się nasila. W sposób znaczący zmienia się rynek pracy. Pracodawcy wymagają nowych kompetencji. Bardzo szybkie jest tempo zmian. Wiele zawodów na naszych oczach ewoluuje, znika. [...] Sztuczna inteligencja również stawia przed nami nowe wyzwania. Jej stosowanie w pracy będzie coraz bardziej powszechne. Jak więc wykorzystać szanse, które daje postęp? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wykorzystać ją dla siebie? Jakie kompetencje rozwijać już dziś, aby przygotować się na wyzwania jutra? czytaj dalej...


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18.09.2019 r.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów konferencji.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jej organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na konferencji nie później niż na 2 dni robocze przed spotkaniem, pomimo wcześniejszej rejestracji. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków unijnych w sposób celowy i oszczędny.

Pliki do pobrania

Idea konferencji EFS

2019-08-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.