Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat ws wsparcia projektów zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z uwagi na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonego naboru wniosków informujemy, że zapis zawarty w § 4 pkt 14 regulaminu konkursu nr RPWM.04.03.02-IZ.00-28-001/16 wskazuje, iż ze wsparcia wyłączone są projekty uzgodnione z Instytucją Zarządzającą RPO WiM wchodzące w skład zintegrowanych przedsięwzięć zawartych w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS