Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XXVIII Posiedzenie – 17 października 2019 r.

17 października 2019 r. w Olsztynie odbyło dwudzieste ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

  • propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
  • propozycje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji (2 typu projektów), osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii
    i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 1b),
  • propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe, osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 10i),
  • propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 4e),
  • propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla Działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 6b),
  • propozycje zmian kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis, osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Priorytet inwestycyjny 9b).

Pliki do pobrania

Agenda: XXVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2019-10-24

Prezentacja: Zmiany RPO WiM 2014–2020 – propozycje

2019-10-22

Prezentacja: Projekt kryteriów wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014–2020

2019-11-04

Prezentacja: Projekt kryteriów wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014–2020

2019-11-04

Prezentacja: Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna RPO WiM 2014–2020

2019-10-22

Prezentacja: Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WiM 2014–2020

2019-10-22

Prezentacja: Projekt kryteriów wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej 8 Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014–2020

2019-10-22

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.