Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy konkurs na dofinansowanie projektów, których efektem będzie podniesienie jakości oferty edukacyjnej

Zarząd województwa ogłosił kolejny konkurs na dofinansowanie projektów, których efektem będzie podniesienie jakości oferty edukacyjnej.

Na wsparcie przeznaczono ponad 15 milionów złotych. Mogą na nie liczyć projekty, które  zapewnią  podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, czyli m.in. umiejętności matematyczno-przyrodniczych, posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, uczenia się czy umiejętności pracy zespołowej.

Dofinansowanie mogą też otrzymać przedsięwzięcia, dzięki którym będą tworzone warunki dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu oraz zakładające korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijanie kompetencji informatycznych.

Sprawdź szczegóły konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS