Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

W sprawie projektu Wytycznych

W związku z tym, że projekt Wytycznych w sprawie kwalifikowalności wydatków jest na etapie uzgadniania z Ministerstwem Rozwoju, Instytucja Zarządzająca RPO WiM wychodząc naprzeciw Wnioskodawcom przedstawia projekt niniejszych wytycznych.

Ponadto IZ RPO WiM informuje, że właściwe wytyczne zostaną zamieszczone w dokumentacji konkursowej niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Rozwoju, a nabór wniosków będzie adekwatnie wydłużony o okres, w którym dokumentacja nie zawierała przedmiotowych wytycznych.  

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS