Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne dot. działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (16.03.2020)

W związku z naborem w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych zapraszamy na bezpłatne spotkanie, skierowane do:

  • Przedsiębiorstw,
  • Jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń,
  • Jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,
  • Spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych,
  • Innych podmiotów posiadających osobowość prawną

  zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach konkursu.

Dofinansowanie można otrzymać na:

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych –
do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

 

Termin i miejsce spotkania

16 marca 2020 roku w godzinach 9.00–14.00

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

 

Warunki uczestnictwa

  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 9 marca 2020 roku, do godz. 10:00,
  • potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatora spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS