Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Niemal 11 milionów zł unijnego wsparcia na fotowoltaikę

Zwiększyliśmy kwotę unijnego dofinansowania na przedsięwzięcia, których celem jest wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych – taką decyzję podjął zarząd województwa.

Dzięki zwiększeniu alokacji w konkursie zostaną dofinansowane wszystkie projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej, czyli wsparcie unijne dotrze do kolejnych gmin i firm z regionu Warmii i Mazur. Dodatkowe 10,8 mln zł otrzyma następne 17 projektów.

Więcej informacji o konkursie i zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania znajdziesz na stronie konkursu z działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych: nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS