Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji - konkurs RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20

24 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20).

Do wszystkich Wnioskodawców, zarówno tych których projekty zostały skierowane do negocjacji, jak i tych, których projekty zostały ocenione negatywnie, systematycznie będą wysyłane pisma ze stosownymi informacjami.

Ze względu na obecną sytuację związaną z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem i podjęciem decyzji o pracy zdalnej większości pracowników Departamentu EFS – w tym członków KOP prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oceny.

Pliki do pobrania

Lista wniosków skierowanych do negocjacji

2020-05-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS