Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

COVID-19: wyjątkowe środki polityki spójności dla naszego regionu

8.07.2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła w rekordowym czasie zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, co umożliwi dalsze inwestycje w usługi zdrowotne i zrekompensuje straty finansowe przedsiębiorstw związane z wybuchem COVID-19.

Komisarz ds. Spójności i reform, Elisa Ferreira, skomentowała: „Komisja Europejska jest gotowa współpracować ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić szybkie przyjęcie wyjątkowych środków niezbędnych do zwalczania epidemii wirusa. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję prośbę Polski zgodną z tym podejściem i zachęcam inne polskie i europejskie regiony do skorzystania z elastyczności polityki spójności, aby reagować na kryzysy sanitarne i finansowe COVID-19”.

Celem tej zmiany Programu regionalnego jest wykorzystanie około 15 milionów euro z funduszy polityki spójności UE na zakup sprzętu medycznego. Należą do nich między innymi: respiratory, karetka pogotowia, defibrylatory, łóżka szpitalne do intensywnej opieki, a także urządzenia do dezynfekcji i odkażania w szpitalach w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie oraz wsparcie dla regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dodatkowe 3,5 mln EUR zostanie przeznaczone na ochronę domów opieki społecznej, placówek opieki i hospicjów przed wirusem. Firmy regionalne cierpiące na straty finansowe w wyniku wybuchu COVID-19 otrzymają również prawie 120 mln EUR z funduszy polityki spójności UE.

Wsparcie dla MŚP w formie dotacji i pożyczek będzie miało na celu zachowanie miejsc pracy poprzez subsydiowanie wynagrodzeń i zapewnienie płynności przedsiębiorstw. Na same dotacje planujemy przeznaczyć ponad 14,5 mln EUR, natomiast na pożyczki płynnościowe ze wsparciem obrotowym – blisko 31 mln złotych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w zakładce Instytucja Finansująca.

Wreszcie dodatkowe wsparcie finansowe zostanie przyznane przedsiębiorstwom ekonomii społecznej i organizacjom pozarządowym – odgrywającym kluczową rolę podczas pandemii – które dystrybuowały maski ochronne i uruchamiały i prowadziły specjalne infolinie oferujące wsparcie psychologiczne.

 

Materiał źródłowy.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.