Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Obowiązki informacyjne dla korzystających z dofinansowania

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć, jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego informuj opinię publiczną, uczestników i odbiorców projektów o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów.

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony, zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować, wybierz takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu czy jego charakterem i skalą:

  • oznacz dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować, np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy itp. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku wszystkich materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów, czyli zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności;
  • oznacz miejsce projektu. Jeśli dofinansowanie Twojego projektu nie przekracza 500 tys. euro – umieść plakat informacyjny. Jeśli natomiast dofinansowanie projektu dotyczy infrastruktury, prac budowlanych lub zakupu środków trwałych i przekracza tę kwotę – umieść tablice informacyjne lub tablice pamiątkowe. Kiedy to zrobić? Plakaty i tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu;
  • masz stronę internetową? Jeśli tak, koniecznie także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich oraz barwy Rzeczypospolitej Polskiej. Ważne jest, aby oznaczenia były widoczne od razu w momencie wejścia na stronę www.

Dla Twojej wygody obowiązki info-promo zebraliśmy w jednym miejscu – zobacz nasz poradnik Poradnik z zakresu obowiązków informacyjno-promocyjnych RPO WiM 2014–2020.

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie w zakładce Realizuję projekt

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS