Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista rankingowa poddziałania 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa

17 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/20, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa.

Decyzją Zarządu dofinansowanie uzyskał projekt Budowa Zakładu Przyrodoleczniczego wraz z infrastrukturą techniczną w Nowej Wsi Iławieckiej, którego dofinansowanie z funduszy RPO WiM 2014–2020 wynosi ponad 18,2 mln zł.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2020-08-17

Skład Komisji Oceny Projektów

2020-08-17

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS