logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Poznaj założenia nowego Programu

8.03.2023 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur w części dotyczącej priorytetu 7 Rynek pracy działania 7.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – PUP został przyjęty 8 marca 2023 r. uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 (priorytet 7 działanie 7.1)

Plan Finansowy SzOP FEWiM

 

22.02.2023 r.

Aktualizacja Wykazu ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027
 

28.11.2022 r.

Wykaz ekspertów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

 

9.08.2022 r.

29.07.2022 r. marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin podpisał Kontrakt programowy.

W art. 8 pkt 1 Kontraktu, który dotyczy projektów Partnerstwa publiczno-prywatnego i hybrydowych, strona samorządowa zobowiązuje się do przeprowadzenia w ramach programu regionalnego naborów, w których projekty hybrydowe uzyskają preferencje co najmniej 15% punktów możliwych do uzyskania. Nabory będą dotyczyły typów interwencji, w których strona samorządowa lub minister (w ramach działań w zakresie rozwoju PPP) zidentyfikują potencjalne projekty hybrydowe mogące aplikować o środki programu regionalnego.


27.01.2022 r.

Ruszyły konsultacje społeczne projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami i zgłaszania uwag:

Uwagi i wnioski można składać od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku.

Wypełnione i podpisane formularze (w formacie edytowalnym lub pdf) należy przekazywać:

  • drogą elektroniczną na adres: wmbpp@wmbpp.olsztyn.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn,
  • w miejscu udostępnienia dokumentów.

13.12.2021 r.

 8 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021–2027".

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem.


28.09.2021 r.

Od 1 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021–2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu będzie dostępny na stronie internetowej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

  • 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, transmisja on-line na kanale Youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.
  • 4–27 października 2021 r. - spotkania on-line.

Szczegółowe informacje o konsultacjach, w tym program spotkań, będą umieszczone na stronie Strategii, w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21–27.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie Strategii w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

 

1

OSI Tygrys warmińsko-mazurski

 6.10.2021

2

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

 8.10.2021

3

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga

 11.10.2021

4

OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku

 13.10.2021

5

OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

 15.10.2021

6

OSI EGO

 18.10.2021

7

OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie

 20.10.2021

8

OSI Niebieski Zachód

 22.10.2021

9

OSI Miasta CITTASLOW

 25.10.2021

10

OSI Obszary marginalizacji

 27.10.2021


5.02.2021 r. 

Konsultacje Umowy Partnerstwa – czym są?

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.