Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat aktualizacja regulaminu Komisji Oceny Projektów

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zatwierdził aktualizację regulaminu Komisji Oceny Projektów (KOP).

 

Instytucja organizująca konkurs informuje, że w § 6 został dodany ust.3, który brzmi: „Dopuszcza się dokonywanie zdalnej oceny wniosku przez Ekspertów na podstawie elektronicznej wersji wniosku i załączników przesłanej przez Przewodniczącego KOP po uzyskaniu Oświadczenia o poufności i bezstronności Eksperta. Podpisane Oświadczenie może być przekazane w wersji elektronicznej, a następnie w papierowej”.

 

Przedmiotowe zmiany związane są z usprawnieniem i skróceniem  procesu oceny wniosków.

 

Jednocześnie w  § 7 dodano  ust. 3 brzmiący: „Pracownicy IP i eksperci, którzy pozostają w stosunkach  pokrewieństwa lub powinowactwa, nie mają możliwości oceny tego samego projektu”. 

 

W pozostałym zakresie regulamin  KOP pozostaje bez zmian. Zaktualizowany regulamin KOP obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Pliki do pobrania

Regulamin KOP

2016-07-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS