Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/16.

Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/16.

 

Pliki do pobrania

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i zostały skierowane do oceny merytorycznej

2016-07-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS