Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie etapu oceny merytorycznej wniosków

Informujemy, że 1 lipca 2016 r. został zakończony etap oceny merytorycznej  wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr  RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16.

Żaden wniosek nie spełnił kryteriów merytorycznych w ramach konkursu nr RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/16 Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS