Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ocena projektów poddziałania 2.4.1

Informujemy, że 5 lipca 2016 r. rozstrzygnięto konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/16.

W wyniku oceny Komisji Oceny Projektów (KOP) projekty złożone w konkursie nie spełniły wymaganych kryteriów merytorycznych i tym samym żaden projekt nie został wybrany do dofinansowania.

Poniżej lista członków KOP zaangażowanych w ocenę formalną i merytoryczną konkursu.

 

Pliki do pobrania

Lista członków KOP

2016-07-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS