logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

20 mln euro na walkę ze skutkami pandemii

Warmia i Mazury otrzymają 20 milionów euro z Funduszy Europejskich na walkę ze skutkami pandemii COVID-19.

 

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany RPO WiM 2014–2020, o które wnioskował zarząd województwa warmińsko-mazurskiego. W wyniku zakończenia negocjacji Program zyskał 13. oś priorytetową „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”. Zaplanowano w niej dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 w wysokości niemal 11 mln euro. Przewidziano także pomoc na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe, na co przeznaczone zostanie nieco ponad 9 mln euro. Czas na realizację projektów finansowanych ze środków REACT-EU jest bardzo krótki. Muszą one bowiem zostać rozliczone jeszcze w obecnym okresie programowania.

- Polityka spójności od początku pandemii jest efektywnym narzędziem przeciwdziałania jej skutkom. Środki REACT-EU to kolejny zastrzyk finansowy wypełniający lukę między pierwszą reakcją na kryzys a długoterminowym wsparciem okresu programowania 2021–2027 - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Pieniądze mogą zostać teraz wykorzystane m.in. na organizację nowych naborów lub na dofinansowanie projektów znajdujących się na listach rezerwowych.

Instrument REACT-EU jest jednym z elementów Planu Odbudowy dla Europy - „Next Generation EU”, będącego odpowiedzią Unii Europejskiej na kryzys spowodowany pandemią koronawirusa. Łącznie Komisja Europejska przyznała sześciu regionom 136 milionów euro na walkę ze skutkami pandemii oraz na wsparcie transformacji cyfrowej i ekologicznej. Łącznie do wszystkich województw w ramach REACT-EU trafić ma 365 mln zł.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.