Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużony etap oceny wniosków w konkursie RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16

Informujemy o wydłużeniu etapu oceny formalno-merytorycznej wniosków w konkursie RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/16 z 60 na 75 dni licząc od dnia powołania Komisji Oceny Projektów.

Zmiana wynika z dużej liczby złożonych wniosków w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, brakiem ekspertów w tych dziedzinach oraz obowiązku prowadzenia wszelkiej korespondencji z Wnioskodawcą przesyłką listowną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu

2016-07-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.