Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych

5 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP.

 

Zmiany dotyczą wydłużenia terminu weryfikacji wymogów formalnych z 50 dni do 70 dni liczonych od dnia zamknięcia naboru wniosków w konkursie (§ 10 ust. 1 Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/16).

Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej: „do postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz udzielania dofinansowania na podstawie ustawy nie stosuje się przepisów ustawy– Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń i sposobu obliczania terminów”.

Wobec powyższego, z uwagi na konieczność dokładnego przeanalizowania powiązań osobowych oraz kapitałowych pomiędzy poszczególnymi Wnioskodawcami oraz w związku z obowiązkiem doręczania pism o stwierdzeniu braków formalnych termin przewidziany w Regulaminie konkursu na ww. etap nie zostanie dotrzymany i wymaga wydłużenia o 20 dni kalendarzowych tj. z 50 dni na 70 dni kalendarzowych. Wskazania wymaga, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu 
„W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”, oraz, iż w myśl § 10 ust. 1 Regulaminu konkursu- „W szczególnych przypadkach (np. duża liczba wniosków, zdolność Instytucji do oceny wniosków), może zostać podjęta decyzja o wydłużeniu terminu weryfikacji wymogów formalnych wniosków”.

Pliki do pobrania

Pełna treść komunikatu

2016-07-12

Regulamin konkursu

2016-07-12

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS