logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Webinarium dla osób zainteresowanych pozyskaniem wsparcia dla instytucji kultury

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne on-line dla osób zainteresowanych wsparciem dla instytucji kultury poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (dot. konkursu nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/23).

Spotkanie skierowane jest do przedstawicieli:

  • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń;
  • jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucji kultury;
  • jednostek administracji rządowej;
  • państwowych jednostek budżetowych;
  • organizacji pozarządowych;
  • kościołów i związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych.  

Termin: 11.01.2023 r., w godzinach 10:00–11:00.

Miejsce: Platforma on-line.


Warunki uczestnictwa:

  1. przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mejlowy gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 09 stycznia 2023 r.
  2. potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie przesłane przez organizatorów spotkania (potwierdzenia wysyłane będą po zakończeniu rekrutacji na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.


Zgłoś nieobecność

Udział w webinarium jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie,
ul. Głowackiego 17,10-447 Olsztyn,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
tel.: 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85, 89 512 54 86, 89 512 54 89

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2022-12-27

Program spotkania

2022-12-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.