Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wybranych wniosków oraz planowane dalsze zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23

W konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 ogłosiliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów wybranych do dofinasowania po zwiększeniu alokacji nr 2.

Jednocześnie informujemy, że – na podstawie uzyskanej akceptacji Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację – przewidywane jest dalsze podwyższenie kwoty alokacji w konkursie o dodatkową kwotę 3 759 701 EUR. Podwyższenie kwoty nastąpi po przekazaniu do WMARR S.A limitu środków możliwych do zakontraktowania w ramach RPO WiM 2014–2020, które planowane jest do 6 października 2023 r.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.