Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Szczegółowych opisów osi priorytetowych: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 13

18 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowych opisach osi priorytetowych:

  • oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

  • oś 3 Cyfrowy region

  • oś 4 Efektywność energetyczna

  • oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

  • oś 6 Kultura i dziedzictwo

  • oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

  • oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 

  • oś 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości

Pliki do pobrania

Szczegółowy opis osi priorytetowej 1

2023-12-19

Wykaz zmian oś 1

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 3

2023-12-19

Wykaz zmian oś 3

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 4

2023-12-19

Wykaz zmian oś 4

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 5

2023-12-19

Wykaz zmian oś 5

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 6

2023-12-19

Wykaz zmian oś 6

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 8

2023-12-19

Wykaz zmian oś 8

2023-12-19

Szczegółowy opis osi priorytetowej 9

2023-12-20

Wykaz zmian oś 9

2023-12-20

Szczegółowy opis osi priorytetowej 13

2023-12-19

Wykaz zmian oś 13

2023-12-19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.