Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie konkursu nr RPWM.11.03.01-IZ.00-28-001/16

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych Wnioskodawców problemami, utrudniającymi aplikowanie o środki w ramachniniejszego konkursu, których nie można rozwiązać do zakończenia naboru wniosków, tj. do 08.08.2016 r., oraz biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie funkcjonowania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął decyzje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinasowanie.
 

1 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął  uchwałę, w wyniku której wydłużeniu uległ termin składania wniosków o dofinansowanie projektu z: 01.08.2016 r. - 08.08.2016 r. na 01.08.2016 r. – 19.08.2016 r.
 

Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana do Regulaminu Konkursu nie będzie skutkowała nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS