Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja regulaminu Komisji Oceny Projektów - wersja z 1.08.2016r.

1 sierpnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 16 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.01.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

 

Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany Załącznika nr 1 do Protokołu  z prac KOP Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta poprzez rozszerzenie jego treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie wskazanych zapisów umożliwi uniknięcia dopuszczenia do pracy w KOP osób nieuprawnionych. Ponadto zaktualizowaniu uległy zapisy dotyczące obowiązków zachowania braku powiązań pomiędzy ekspertami.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Aktualizacja regulaminu Komisji Oceny Projektów

2016-08-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS