Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów - wersja z 1.08.2016r.

1 sierpnia 2016r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Załącznika nr 15 do Regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/16 tj. Regulaminu Komisji Oceny Projektów.

 

Aktualizacja Regulaminu KOP dotyczy zmiany Załącznika nr 1 do Protokołu  z prac KOP Oświadczenie o poufności i bezstronności Eksperta poprzez rozszerzenie jego treści o informacje stwierdzające, iż Ekspert nie jest zatrudniony w Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wprowadzenie wskazanych zapisów umożliwi uniknięcia dopuszczenia do pracy w KOP osób nieuprawnionych.

 

Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem Wnioskodawców oraz pogorszeniem warunków konkursu.

Pliki do pobrania

Aktualizacja Regulaminu Komisji Oceny Projektów

2016-08-02

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.