Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny kryteriów merytorycznych punktowych

24 sierpnia 2016 r. zakończono etap oceny kryteriów merytorycznych zerojedynkowych w ramach konkursu nr RPWM.10.06.00-IZ.00-28-002/16.

5 wniosków o dofinansowanie projektu zostało ocenionych negatywnie. Wnioski te nie podlegają ocenie na dalszych etapach oceny formalno-merytorycznej.

W terminie 7 dni od zaakceptowania przez Przewodniczącego Komisji Oceny Projektów listy wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny kryteriów merytorycznych punktowych (tj. od dnia 24 sierpnia 2016 r.)  zostaną wysłane do Wnioskodawców pisma informujące o odrzuceniu wniosku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o możliwości wniesienia protestu.

 

Etap oceny kryteriów merytorycznych punktowych rozpoczął się 25 sierpnia 2016 r.

Pliki do pobrania

Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny kryteriów merytorycznych punktowych

2016-08-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS