Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.”

Dokument

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja on-going Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2025 r.”

Głównym celem badania była ocena polityki rozwoju regionalnego w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 w kontekście zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie/kraju/UE, oraz wyzwań następnej perspektywy finansowej UE po 2020 r. Badanie zrealizowane zostało w okresie lipiec-grudzień 2018 r. przez konsorcjum firm: Openfield Sp. z o. o. oraz Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. Powstałe w wyniku badania rekomendacje, będą pomocne w celu aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 roku.

Obowiązuje od: 2019-01-04
Dostępne formaty: PDF (3 564kb) |

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS