Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania Poddziałanie 5.4.1

11 projektów wybrano do dofinansowania w konkursie RPWM.05.04.01-IZ.00-28-0001/16 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

Łączna wartość projektów wynosi 9 705 125,00zł, z czego 7 480 000,00 zł to dofinansowanie unijne.

 

Poniżej progu punktowego znalazło się 20 projektów, które uzyskały wymagane minimum punktowe, jednak ze względu na ustaloną kwotę alokacji nie mogą zostać skierowane do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2016-10-20

Skład Komisji Oceny Projektów

2016-10-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.