Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0

Prezentujemy Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2.0).

 

Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 1.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in.:

- dodanie nowego rozdziału: „Monitorowanie IF”, który opisuje funkcjonalność systemu umożliwiającą monitorowanie postępu realizacji projektów w ramach instrumentów finansowych,

- dodanie licznych szczegółowych informacji o sposobie postępowania w przypadku projektów partnerskich,

- aktualizację zrzutów ekranu, które przedstawiają poszczególne etapy pracy w systemach informatycznych,

- zmiany redakcyjne w całym dokumencie.

Natomiast instytucje systemu realizacji Programu zaktualizowały uszczegółowienia informacji dla poszczególnych osi/działań/poddziałań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 mając na celu zwiększenie czytelności tych części Podręcznika.

Pliki do pobrania

Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2.0) - obowiązuje od 20 lutego 2017 r.

2017-02-22

Wzór harmonogramu płatności

2017-02-27

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS