Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Ogłoszenia i Regulaminu konkursu - 28.08.2017 r.

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zatwierdził aktualizację Ogłoszenia oraz Regulaminu konkursu RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/17

Zmianie uległ termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Wnioski wraz z załącznikami składane są w terminie od 30 czerwca do 15 września 2017 r.

Przyczyną aktualizacji jest skomplikowany charakter projektów w ramach ww. Działania oraz szereg pytań i wątpliwości zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, a także trwające prace nad dostosowaniem sytemu MAKS2.

W pozostałym zakresie Regulamin konkursu pozostaje bez zmian.

Zaktualizowany Regulamin konkursu obowiązuje od 28 sierpnia 2017r.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu - obowiązuje od 28.08.2017 r.

2017-08-28

Ogłoszenie o konkursie - obowiązuje od 28.08.2017 r.

2017-08-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS