Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Prezentacje ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 12 grudnia 2017 r. - 13.12.2017 r.

Przedstawiamy materiały ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 12 grudnia 2017 r. w Olsztynie.

 

Pliki do pobrania

Założenia konkursu

2017-12-13

Warunki finansowe

2017-12-13

Kryteria wyboru projektów

2017-12-13

Zatrudnianie nauczycieli w projektach współfinansowanych z UE- wybrane zagadnienia

2017-12-13

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o standard minimum) oraz z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

2017-12-13

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.