Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

IV Posiedzenie - 26-27 listopada 2015 roku

26-27 listopada 2015 r. w Starych Jabłonkach odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Gościem spotkania Komitetu był przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Wolfgan Münch, Wicedyrektor Wydziału ds. Polski, Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
 

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

 • Projekt zmian do Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Poddziałania 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji,
 • Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne,
 • Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty konkursowe,
 • Poddziałanie 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty pozakonkursowe,
 • Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP,
 • Podziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A,
 • Podziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B.

 

 • Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Działania 5.2 Gospodarka wodno – projekty konkursowe,
 • Działania 5.2 Gospodarka wodno – projekty pozakonkursowe,
 • Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej,
 • Działanie 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur.

 

 • Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Cyfrowy regon Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.

 

 • Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

 

 • Projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Poddziałania 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis.

 

 • Projektu  Szczegółowego opisu osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:
 • Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych,
 • Podziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowację – projekty konkursowe,
 • Poddziałania 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowację – projekty pozakonkursowe,
 • Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

 

Ponadto zostały przedstawione zmiany do Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020 oraz Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2016. Została również przedstawiona informacja dotycząca systemu sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Agenda: IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów RPO WIM 2014-2020 (Działanie 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 i Poddziałanie 5.4.1, 5.4.2)

2016-01-26

Prezentacja Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych na 2016 r. dla RPO WiM 2014-2020

2016-02-08

Prezentacja System sprawozdawczości w ramach RPO WiM 2014-2020

2016-02-08

Prezentacja Wyniki ankiety dotyczącej oczekiwań szkoleniowych i informacyjnych członków Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014-2020

2016-02-08

Prezentacja Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie

2016-02-08

2016-01-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.