Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupy robocze

W skład powołanych Grup roboczych wchodzą członkowie Komitetu Monitorującego (KM RPO WiM), ich zastępcy lub obserwatorzy w Komitecie Monitorującym. Pracami Grupy roboczej kieruje Przewodniczący Grupy, który jest wybierany z pośród jej członków. Grupy robocze mogą mieć charakter stały lub ad hoc. Do zadań Grupy należy opiniowanie projektów uchwał KM RPO WiM 2014-2020 dotyczących tematycznie zakresu działania Grupy roboczej. Wypracowana opinia jest przekładana na posiedzeniu Komitetu Monitorującego przed podjęciem tej uchwały, przez Przewodniczącego Grupy lub wyznaczonej przez Przewodniczącego grupy członka.

Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki

Grupa robocza do spraw edukacji

Grupa robocza do spraw włączenia społecznego i rynku pracy

Grupa robocza do spraw efektywności funduszy Unii Europejskiej 2014–2020

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.