Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Więcej informacji

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na instrumenty finansowe przewidziano blisko 255 mln zł, czyli dwukrotnie więcej niż w poprzedniej perspektywie finansowej.

29 maja 2017 r. zarządzanie tymi środkami powierzono Menadżerowi Funduszu Funduszy, którego rolę pełni Bank Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem Banku jest wdrażanie instrumentów finansowych zgodnie z przyjętą przez województwo Strategią inwestycyjną instrumentów finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

W sierpniu 2018 r. BGK ogłosił przetarg na wybór instytucji finansowych, które oferować będą wejścia kapitałowe (kwota alokacji 12,86 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. W drodze przetargu wdrażanie produktu powierzono spółce Brave Seed Fund Sp. z o. o.

„Wejście kapitałowe” to nowy instrument w regionie, niewdrażany dotychczas ze środków RPO, dlatego jest traktowany jako pilotaż. Produkt kieruje się do małych i średnich przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego, które znajdują się w początkowej fazie rozwoju i poszukują finansowania zewnętrznego w zamian za udziały w przedsiębiorstwie. Jego celem jest wspieranie projektów rozwojowych o charakterze innowacyjnym, nastawionych na wzrost pozycji konkurencyjnej na rynku. Preferowane są inwestycje z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Zgodnie z założeniami maksymalna kwota wsparcia udzielona jednemu podmiotowi może wynieść do 2 mln zł.  

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.