Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Uchwały

Pliki do pobrania

Uchwała nr 403/2023 – zatwierdzenie zmian w Planie Ewaluacji RPO WiM 2014–2020

2023-11-09

Uchwała nr 402/2023 – zatwierdzenie zmian RPO WiM 2014–2020

2023-10-16

Uchwała nr 401/2023 – zatwierdzenie Sprawozdania rocznego za 2022 r. z wdrażania RPO WiM 2014–2020

2023-05-19

Uchwała nr 400/2023 – zatwierdzenie zmian RPO WiM 2014–2020

2023-01-30

Uchwała nr 399/2022 – zatwierdzenie zmian w Planie ewaluacji RPO WiM 2014-2020

2022-12-15

Uchwała nr 398/2022 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, działanie 13.3

2022-11-08

Uchwała nr 397/2022 – zatwierdzenie zmian RPO WiM 2014–2020

2022-09-13

Uchwała nr 396/2022 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, działanie 13.2

2022-07-06

Uchwała nr 395/2022 - Sprawozdanie roczne za rok 2021 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2022-06-13

Uchwała nr 394/2022 - zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, Działanie 13.1

2022-03-09

Uchwała nr 393/2022 – zmiana uchwały 163/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2022-03-09

Uchwała nr 392/2022 – zmiana uchwały 174/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2022-03-09

Uchwała nr 391/2022 – zmiana uchwały nr 366/2020, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.4

2022-03-09

Uchwała nr 390/2022 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, Działanie 4.1 (schemat B)

2022-03-08

Uchwała nr 389/2022 – zmiana uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1 (schemat A)

2022-03-08

Uchwała nr 388/2022 – zmiana Uchwały Nr 54/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2022-01-13

Uchwała nr 387/2021 – zatwierdzenie zmian w Planie ewaluacji RPO WiM 2014–2020

2022-01-04

Uchwała nr 386/2021 – zatwierdzenie zmian RPO WiM 2014–2020

2021-12-09

Uchwała nr 385/2021 - zmiana uchwały nr 151/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.2

2021-11-12

Uchwała nr 384/2021 - zmiana uchwały nr 91/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 8.2

2021-11-12

Uchwała nr 383/2021 - zmiana uchwały nr 37/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3

2021-09-06

Uchwała nr 382/2021 - Sprawozdanie roczne za rok 2020 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2021-06-10

Uchwała nr 381/2020 – zmiana uchwały nr 192/2017, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.2

2020-12-22

Uchwała nr 380/2020 – zmiana Uchwały nr 163/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2021-01-12

Uchwała nr 379/2020 – zmiana Uchwały nr 160/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2020-12-22

Uchwała nr 378/2020 – zmiana Uchwały nr 61/2016, Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2020-12-18

Uchwała Nr 377/2020 – zmiana Uchwały nr 370/2020, kryteria wyboru wniosków, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, Typ 1 (grantodawcy/przedsiębiorcy)

2020-11-17

Uchwała Nr 376/2020 – zmiana uchwały 92/2016, kryteria wyboru projektów dla Działania 8.3

2020-09-21

Uchwała nr 375/2020 – zmiana Uchwały Nr 370/2020, kryteria wyboru wniosków, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, Typ 1 (grantodawcy/przedsiębiorcy)

2020-09-09

Uchwała nr 374/2020 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2020-08-07

Uchwała nr 373/2020 – Sprawozdanie roczne za rok 2019 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2020-08-06

Uchwała nr 372/2020 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, typ 3

2020-07-09

Uchwała nr 371/2020 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, typ 2

2020-07-09

Uchwała nr 370/2020 – kryteria wyboru wniosków o udzielenie grantu, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, typ 1 (grantobiorcy/przedsiębiorcy)

2020-07-09

Uchwała nr 369/2020 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5, Schemat B, typ 1 (wybór grantodawcy)

2020-07-09

Uchwała nr 368/2020 – zmiana uchwały nr 69/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2020-07-08

Uchwała nr 367/2020 – zmiany w RPO WiM 2014-2020

2020-06-24

Uchwała nr 366/2020 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów, Działanie 7.4

2020-06-18

Uchwała nr 365/2020 – zmiana Uchwały nr 86/2016, kryteria wyboru projektów, Działania 7.3

2020-06-18

Uchwała nr 364/2020 – zmiana uchwały nr 160/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2020-05-08

Uchwała nr 363/2020 – przyjęcie szczegółowych rozwiązań w ramach RPO WiM 2014–2020 (COVID-19)

2020-05-08

Uchwała nr 362/2020 – zmiana uchwały nr 150/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.1

2020-05-08

Uchwała nr 361/2020 – zmiany w RPO WiM 2014–2020

2020-04-14

Uchwała nr 360/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2 (Schemat A)

2020-03-27

Uchwała nr 359/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.1

2020-03-27

Uchwała nr 358/2020 – Kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1 (Schemat C)

2020-03-27

Uchwała nr 357/2020 – zmiana Uchwały nr 321/2019, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2020-03-16

Uchwała nr 356/2020 – zmiana Uchwały nr 328/2019, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2020-03-16

Uchwała nr 355/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Infrastruktura transportowa

2020-03-16

Uchwała nr 354/2020 – kryteria wyboru projektów, poddziałanie 6.1.2 (schemat B)

2020-03-16

Uchwała nr 353/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.2

2020-03-16

Uchwała nr 352/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Efektywność energetyczna

2020-03-16

Uchwała nr 351/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2 (dla I i IV typu projektów)

2020-03-16

Uchwała nr 350/2020 – zmiana kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1 (dla I i IV typu projektów)

2020-03-16

Uchwała nr 349/2019 – zmiana Uchwały nr 174/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2019-12-30

Uchwała nr 348/2019 – zmiana Uchwały nr 55/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2019-12-30

Uchwała nr 347/2019 – w sprawie zmiany Uchwały nr 61/2016, zatwierdzenie Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2019-12-30

Uchwała nr 346/2019 – zmiana Uchwały nr 177/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2019-12-30

Uchwała nr 345/2019 – zmiana Uchwały nr 163/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2019-12-30

Uchwała nr 344/2019 – zmiana Uchwały nr 283/2018, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2019-12-30

Uchwała nr 343/2019 – zmiana Uchwały nr 83/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2019-12-30

Uchwała nr 342/2019 – zmiana Uchwały nr 162/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2019-12-30

Uchwała nr 341/2019 – zmiana Uchwały nr 178/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2019-12-30

Uchwała nr 340/2019 – zmiana Uchwały nr 36/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.2

2019-12-30

Uchwała nr 339/2019 – zmiana Uchwały nr 31/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.3

2019-12-30

Uchwała nr 338/2019 – zmiana Uchwały nr 54/2016, kryteria wyboru projektów, Działania 5.1

2019-12-30

Uchwała nr 337/2019 – zmiana Uchwały nr 9/2015, kryteria wyboru projektów, Działania 2.1

2019-12-30

Uchwała nr 336/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla poddziałań osi priorytetowej Włączenie społeczne

2019-12-16

Uchwała nr 335/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji

2019-10-25

Uchwała nr 334/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

2019-10-25

Uchwała nr 333/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Efektywność energetyczna

2019-10-25

Uchwała nr 332/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Kadry dla gospodarki

2019-10-25

Uchwała nr 331/2019 – zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2019-10-25

Uchwała nr 330/2019 – zatwierdzająca propozycję zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2019-10-25

Uchwała nr 329/2019 – zmiana Uchwały nr 151/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.2

2019-07-22

Uchwała nr 328/2019 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2019-07-22

Uchwała nr 327/2019 – zmiana Uchwały nr 131/2016, kryteria wyboru projektów, Działania 3.2

2019-07-22

Uchwała nr 326/2019 – zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Efektywność energetyczna

2019-06-28

Uchwała nr 325/2019 – Sprawozdanie roczne za rok 2018 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2019-06-28

Uchwała nr 324/2019 – zmiana Uchwały nr 37/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3

2019-04-26

Uchwała nr 323/2019 – zmiana Uchwały nr 8/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2019-04-26

Uchwała nr 322/2019 – zmiana Uchwały nr 111/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.4

2019-03-05

Uchwała nr 321/2019 – Uchwała zatwierdzająca kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2019-02-22

Uchwała nr 320/2019 – zmiana Uchwały nr 151/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.2

2019-02-22

Uchwała nr 319/2019 – zmiana Uchwały nr 32/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.1

2019-02-22

Uchwała nr 318/2018 – zmiana Uchwały nr 61/2016, Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2019-01-30

Uchwała nr 317/2018 – zatwierdzone propozycje zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2019-01-30

Uchwała nr 316/2018 – zmiana Uchwały nr 65/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2019-01-30

Uchwała nr 315/2018 - zmiana Uchwały 22/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2019-01-30

Uchwała nr 314/2018 – zmiana Uchwały nr 283/2018, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2019-01-30

Uchwała nr 313/2011 - zmiana Uchwały nr 201/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2019-01-30

Uchwała nr 312/2018 – zmiana Uchwały nr 174/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2019-01-30

Uchwała nr 311/2018 – zmiana Uchwały nr 203/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2019-01-30

Uchwała nr 310/2018 – zmiana Uchwały nr 160/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2019-01-30

Uchwała nr 309/2018 – zmiana Uchwały nr 160/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2019-01-30

Uchwała nr 308/2018 – Uchwała zatwierdzająca kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2019-01-30

Uchwała nr 307/2018 – Uchwała zatwierdzająca kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2019-01-30

Uchwała nr 306/2018 – zmiana Uchwały nr 70/206, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2019-01-30

Uchwała nr 305/2018 – zmiana Uchwały nr 13/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2019-01-30

Uchwała nr 304/2018 – zmiana Uchwały nr 1/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu działania KM RPO WiM 2014–2020

2018-10-08

Uchwała nr 303/2018 – zmieniająca Uchwałę 191/2017 dla Poddziałania 11.2.1

2018-10-08

Uchwała nr 302/2018 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2018-10-08

Uchwała nr 301/2018 – zmieniająca Uchwałę nr 179/2017 dla Działania 10.7

2018-10-08

Uchwała nr 300/2018 – zmieniająca Uchwałę nr 200/2017 dla Działania 10.7

2018-10-08

Uchwała nr 299/2018 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2018-10-08

Uchwała nr 298/2018 – zmieniająca Uchwały dla osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji

2018-10-08

Uchwała nr 297/2018 – Uchwała zmieniająca Uchwały dla osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

2018-10-08

Uchwała nr 296/2018 – Uchwała zmieniająca Uchwały dla osi 4 Efektywność energetyczna

2018-10-08

Uchwała nr 295/2018 – Uchwała zmieniająca Uchwały dla osi 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

2018-10-08

Uchwała nr 294/2018 – Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 11/2015 dla Poddziałania 2.3.1

2018-10-08

Uchwała nr 293/2018 – Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 17/2015, dla Działania 10.6

2018-10-08

Uchwała nr 292/2018 – zmiana Uchwały nr 162/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1.

2018-08-21

Uchwała nr 291/2018 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1.

2018-08-21

Uchwała nr 290/2018 – zmiana Uchwały nr 2/2015, kryteria wyboru projektów w ramach osi 12 Pomoc techniczna

2018-06-27

Uchwała nr 289/2018 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2018-06-27

Uchwała nr 288/2018 – zmiana Uchwały nr 185/2017, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.4

2018-06-27

Uchwała nr 287/2018 – zmiana Uchwały nr 163/2018, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2018-06-27

Uchwała nr 286/2018 – zmiana Uchwały nr 82/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2018-06-27

Uchwała nr 285/2018 – zmiana Uchwały nr 162/2018, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2018-06-27

Uchwała nr 284/2018 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.2

2018-06-27

Uchwała nr 283/2018 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2018-06-27

Uchwała nr 282/2018 – zmiana Uchwały nr 69/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2018-06-27

Uchwała nr 281/2018 – zmieniająca uchwały dla osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

2018-06-27

Uchwała nr 280/2018 – zmieniająca uchwały dla osi 7 Infrastruktura transportowa

2018-06-27

Uchwała nr 279/2018 – zmieniająca uchwały dla osi 6 Kultura i dziedzictwo

2018-06-27

Uchwała nr 278/2018 – Uchwała zmieniająca uchwałę nr 31/2015 dla Działania 5.3

2018-06-27

Uchwała nr 277/2018 – Uchwała zmieniająca uchwałę nr 54/2016 dla Działania 5.1

2018-06-27

Uchwała nr 277/2018 – Uchwała zmieniająca uchwałę nr 54/2016 dla Działania 5.1

2018-06-27

Uchwała nr 276/2018 – Uchwała zmieniająca uchwały dla osi 4 Efektywność energetyczna

2018-06-27

Uchwała nr 275/2018 – Uchwała zmieniająca uchwały dla osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2018-06-27

Uchwała nr 274/2018 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego za rok 2017

2018-06-27

Uchwała nr 273/2018 - zmiana Uchwały nr 259/2018, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2018-04-30

Uchwała nr 272/2018 – zmiana Uchwały, kryteria wyboru projektów, Podziałanie 11.1.3

2018-04-30

Uchwała nr 271/2018 – zmiana Uchwały nr 201/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2018-04-30

Uchwała nr 270/2018 – zmiana Uchwały 174/2017,kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2018-04-30

Uchwała nr 269/2018– zmiana Uchwały nr 161/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2018-04-30

Uchwała nr 268/2018 – Uchwała zmieniająca oś Obszary wymagające rewitalizacji

2018-04-30

Uchwała nr 267/2018 – zmiana Uchwały nr 85/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.2

2018-04-30

Uchwała nr 266/2018 – Uchwała zmieniająca oś 3 Cyfrowy region

2018-04-30

Uchwała nr 265/2018– Uchwała zmieniająca oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2018-04-30

Uchwała nr 264/2018 – zmiana Uchwały nr 6/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2018-04-03

Uchwała nr 263/2018 – zmiana Uchwały, kryteria wyboru projektów, Podziałanie 11.2.5

2018-03-15

Uchwała nr 262/2018 - zmiana Uchwały nr 163/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2018-03-15

Uchwała nr 261/2018 – zmiana Uchwały, kryteria wyboru projektów, Podziałanie 11.1.3

2018-03-15

Uchwała nr 260/2018 – zmiana Uchwały nr 162/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałania 11.1.1

2018-03-15

Uchwała nr 259/2018 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2018-03-15

Uchwała nr 258/2018– zmiana Uchwały nr 201/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2018-03-15

Uchwała nr 257/2018 – zmiana Uchwały nr 200/2017, kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2018-03-15

Uchwała nr 256/2018 – zmiana Uchwały nr 9/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2018-03-15

Uchwała nr 255/2018 – zmiana Uchwały nr 111/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.4

2018-03-15

Uchwała nr 254/2018– Uchwała zmieniająca oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2018-03-15

Uchwała nr 253/2018 - Uchwała zmieniająca oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

2018-01-30

Uchwała nr 252/2018 - Uchwała zmieniająca oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2018-01-30

Uchwała nr 251/2017 – zmiana Uchwały nr 61/2016, zatwierdzenie Planu Ewaluacji RPO WiM 2014–2020

2017-12-08

Uchwała nr 250/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2

2017-12-08

Uchwała nr 249/2017 – Uchwała zmieniająca oś 11 Włączenie społeczne

2018-01-18

Uchwała nr 248/2017 – zmiana Uchwały nr 160/2016, kryteria wyboru projektów, działanie 10.1 – projekty pozakonkursowe

2022-10-04

Uchwała nr 247/2017 – zmiana Uchwały nr 13/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2017-12-08

Uchwała nr 246/2017 – Uchwała zmieniająca oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

2018-01-18

Uchwała nr 245/2017 – Uchwała zmieniająca oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji

2017-12-08

Uchwała nr 244/2017 – Uchwała zmieniająca oś 6 Kultura i dziedzictwo

2017-12-08

Uchwała nr 243/2017 – Uchwała zmieniająca oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

2022-10-04

Uchwała nr 242/2017 – Uchwała zmieniająca oś 4 Efektywność energetyczna

2017-12-08

Uchwała nr 241/2017 – Uchwała zmieniająca oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

2018-01-18

Uchwała nr 240/2017 – zmiany Uchwały nr 10/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2017-12-08

Uchwała nr 239/2017 – zmiana Uchwały nr 1/2015, Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014–2020

2017-11-10

Uchwała nr 238/2017 – zmiana Uchwały nr 163/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2017-11-10

Uchwała nr 237/2017 – zmiana Uchwały nr 191/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2017-11-10

Uchwała nr 236/2017 – zmiana Uchwały nr 83/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2017-11-10

Uchwała nr 235/2017 – zmiana Uchwały nr 82/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2017-11-10

Uchwała nr 234/2017 – zmiana Uchwały nr 162/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2017-11-10

Uchwała nr 233/2017 – zmiana Uchwały nr 10/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2017-11-10

Uchwała nr 232/2017 – zmiana Uchwały nr 58/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.5

2017-11-10

Uchwała nr 231/2017 – zmiana Uchwały nr 60/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.2

2017-11-10

Uchwała nr 230/2017 – zmiana Uchwały nr 31/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.3

2017-11-10

Uchwała nr 229/2017 – zmiana Uchwały nr 54/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2017-11-10

Uchwała nr 228/2017 – zmiana Uchwały nr 112/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.5

2017-11-10

Uchwała nr 227/2017 – zmiana Uchwały nr 56/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.2

2017-11-10

Uchwała nr 226/2017 – zmiana Uchwały nr 55/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2017-11-10

Uchwała nr 225/2017 – zmiana Uchwały nr 45/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.2

2017-11-10

Uchwała nr 224/2017 – zmiana Uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1

2017-11-10

Uchwała nr 223/2017 – zmiana Uchwały nr 24/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1

2017-11-10

Uchwała nr 222/2017 – zmiana Uchwały nr 22/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2017-11-10

Uchwała nr 221/2017 – zmiana Uchwały nr 90/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1 (schemat B)

2017-11-10

Uchwała nr 220/2017 – zmiana Uchwały nr 86/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.3

2017-11-10

Uchwała nr 219/2017 – zmiana Uchwały nr 35/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2017-11-10

Uchwała nr 218/2017 – zmiana Uchwały nr 59/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.1

2017-11-10

Uchwała nr 217/2017 – zmiana Uchwały nr 6/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2017-11-10

Uchwała nr 216/2017 – zmiana Uchwały nr 116/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3 – projekty pozakonkursowe

2017-11-10

Uchwała nr 215/2017 – zmiana Uchwały nr 108/2016 , kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.3

2017-11-10

Uchwała nr 214/2017 – zmiana Uchwały nr 137/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.2 – projekty pozakonkursowe

2017-11-10

Uchwała nr 213/2017 – zmiana Uchwały nr 136/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1 – projekty pozakonkursowe

2017-11-10

Uchwała nr 212/2017 – zmiana Uchwały nr 30/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.2 – projekty pozakonkursowe

2017-11-10

Uchwała nr 211/2017 – zmiana Uchwały nr 147/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.3

2017-11-10

Uchwała nr 210/2017 – zmiana Uchwały nr 84/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.1

2017-11-10

Uchwała nr 209/2017 – zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2017-11-10

Uchwała nr 208/2017 – zmiana Uchwały nr 192/2017 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.2

2017-09-28

Uchwała nr 207/2017 – zmiana Uchwały nr 177/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2017-09-28

Uchwała nr 206/2017 – zmiana Uchwały nr 185/2017, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.4

2017-09-28

Uchwała nr 205/2017 – zmiana Uchwały nr 2/2015 kryteria wyboru projektów, Działanie 12

2017-07-11

Uchwała nr 204/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.5

2017-07-11

Uchwała nr 203/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2017-07-11

Uchwała nr 202/2017 – zmiana Uchwały nr 9/2015 kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2017-07-11

Uchwała nr 201/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7 (10 typ)

2017-07-11

Uchwała nr 200/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7 (7 typ)

2017-07-10

Uchwała nr 199/2017 – zmiana Uchwały nr 35/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2017-07-10

Uchwała nr 198/2017 – zmiana Uchwały nr 24/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1

2017-07-10

Uchwała nr 197/2017 – Sprawozdanie roczne za rok 2016 z wdrażania RPO WiM 2014–2020

2017-07-10

Uchwała nr 196/2017 – zmiana Uchwały nr 177/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2017-07-10

Uchwała nr 195/2017 – zmiana Uchwały nr 163/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2017-07-10

Uchwała nr 194/2017 – zmiana Uchwały nr 82/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2017-07-10

Uchwała nr 193/2017 – zmiana Uchwały nr 162/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2017-07-10

Uchwała nr 192/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.2

2017-07-10

Uchwała nr 191/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.1

2017-07-10

Uchwała nr 190/2017 - zmiana Uchwały nr 76/2016 kryteria wyboru projektów, Działanie 8.2

2017-05-26

Uchwała nr 189/2017 - zmiana Uchwały nr 12/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2017-05-26

Uchwała nr 188/2017 - zmiana Uchwały nr 101/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2

2017-05-26

Uchwała nr 187/2017 – zmiana Uchwały nr 129/2016 kryteria wyboru projektów, Działania 1.1

2017-05-26

Uchwała nr 186/2017 – zmiana Uchwały nr 83/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2017-05-15

Uchwała nr 185/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.4

2017-05-15

Uchwała nr 184/2017 – zmiana Uchwały nr 70/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2017-05-15

Uchwała nr 183/2017 – zmiana Uchwały nr 39/15/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1 dla II typu projektów

2017-05-15

Uchwała nr 182/2017 – zmiana Uchwały nr 69/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2017-05-15

Uchwała nr 181/2017 – zmiana Uchwały nr 174/2017 kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2017-04-07

Uchwała nr 180/2017 – powołanie Grupy roboczej do spraw efektywności Unii Europejskiej 2014-2020

2017-03-09

Uchwała nr 179/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2017-03-09

Uchwała nr 178/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2017-03-09

Uchwała nr 177/2017 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.5

2017-03-09

Uchwała nr 176/2017 – zmiana Uchwały nr 83/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2017-03-09

Uchwała nr 175/2017 – zmiana Uchwały nr 82/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2017-03-09

Uchwała nr 174/2017 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2017-03-09

Uchwała nr 173/2017 – zmiana Uchwały nr 9/2015 kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2017-03-09

Uchwała nr 172/2017 – zmiana Uchwały nr 58/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.5

2017-03-09

Uchwała nr 171/2017 – zmiana Uchwały nr 39/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2017-03-09

Uchwała nr 170/2017 – zmiana Uchwały nr 65/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2017-03-09

Uchwała nr 169/2017 – zmiana Uchwały nr 8/1015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2017-03-09

Uchwała nr 168/2017 – zmiana Uchwały nr 22/1015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2017-03-09

Uchwała nr 167/2017 - zmian Uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2017-02-08

Uchwała nr 166/2017 – zmiana Uchwały nr 139/2016, kryteria wyboru projektów, instrumenty finansowe

2017-02-08

Uchwała nr 165/2017 – kryteria wyboru projektów dla działań/poddziałań

2017-02-08

Uchwała nr 164/2016 – zmiana Uchwały nr 61/2016, Plan ewaluacji RPO WiM 2014–2020

2017-01-25

Uchwała nr 163/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2016-12-28

Uchwała nr 162/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2016-12-28

Uchwała nr 161/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2016-12-28

Uchwała nr 160/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2016-12-28

Uchwała nr 159/2016 – kryteria wyboru projektów dla działań/ poddziałań RPO WiM 2014–2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2016-12-28

Uchwała nr 158/2016 – zmiana Uchwały nr 53/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-12-28

Uchwała nr 157/2016 – zmiana Uchwały nr 76/2016 kryteria wyboru pojektów, Poddziałanie 1.5.1

2016-12-28

Uchwała nr 156/2016 – zmiana Uchwały nr 64/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6

2016-12-28

Uchwała nr 155/2016 – zmiana Uchwały nr 23/2015 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-12-28

Uchwała nr 154/2016 – zmiana Uchwały nr 52/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-12-28

Uchwała nr 153/2016 – zmiana Uchwały nr 39/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2016-12-12

Uchwała nr 152/2016 – zmiana Uchwały nr 36/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.2

2016-12-12

Uchwała nr 151/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.2

2016-12-12

Uchwała nr 150/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.1.1

2016-12-12

Uchwała nr 149/2016 – zmiana Uchwały nr 60/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.2

2016-12-12

Uchwała nr 148/2016 – zmiana Uchwały nr 54/2016, kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2016-12-12

Uchwała nr 147/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.3

2016-12-12

Uchwała nr 146/2016 – zmiana Uchwały nr 26/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-12-12

Uchwała nr 145/2016 – zmiana Uchwały nr 65/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2016-12-12

Uchwała nr 144/2016 – zmiana Uchwały nr 28/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat B)

2016-12-12

Uchwała nr 143/2016 – zmiana Uchwały nr 27/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat A)

2016-12-12

Uchwała nr 142/2016 – zmiana Uchwały nr 62/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5

2016-12-12

Uchwała nr 141/2016 – zmiana Uchwały nr 51/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 2 typu projektów)

2016-12-12

Uchwała nr 140/2016 – zmiana Uchwały nr 50/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 1 typu projektów)

2016-12-12

Uchwała nr 139/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.3,Poddziałanie 1.5.3, Poddziałanie 1.5.4, Poddziałanie 1.5.5

2016-12-12

Uchwała nr 138/2016 – zmian Uchwały nr 69/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2016-12-12

Uchwała nr 137/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.2 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 136/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 135/2016 – zmiana Uchwały nr 116/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3 – projekty pozakonkursowe

2016-10-10

Uchwała nr 134/2016 - zmiana Uchwały nr 57/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1

2016-10-10

Uchwała nr 133/2016 - zmiana Uchwały nr 56/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.2

2016-10-10

Uchwała nr 132/2016 – zmiana Uchwały nr 35/20016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2016-10-10

Uchwała nr 131/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 3.2

2016-10-10

Uchwała nr 130/2016 – zmiana Uchwały nr 101/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat B)

2016-10-10

Uchwała nr 129/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 1.1

2016-10-10

Uchwała nr 128/2016 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.7

2016-10-10

Uchwała nr 127/2016 - zmieniająca uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań

2016-10-10

Uchwała nr 126/2016 - zmiana Uchwały nr 70/2016 kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2016-10-10

Uchwała nr 125/2016 – zmian Uchwały nr 33/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 3.1

2016-08-03

Uchwała nr 124/2016 – zatwierdzenie zmiany w przyjętych katalogach kryteriów wyboru projektów do działań/poddziałań

2016-07-08

Uchwała nr 123/2016 – zmian uchwały nr 12/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2016-07-08

Uchwała nr 122/2016 – zmian Uchwały nr 11/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2016-07-08

Uchwała nr 121/2016 - zmiana Uchwały nr 65/2016, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.3

2016-07-08

Uchwała nr 120/2016 – zmiana Uchwały nr 8/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2016-07-08

Uchwała nr 119/2016 - zmiana Uchwały nr 22/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 118/2016 - zmiana Uchwały nr 38/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 – projekty pozakonkursowe

2016-07-08

Uchwała nr 117/2016 – zmiana Uchwały nr 37/20015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 – projekty konkursowe

2016-07-08

Uchwała nr 116/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 115/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.3

2016-07-08

Uchwała nr 114/2016 - zmiana Uchwały nr 45/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.2

2016-07-08

Uchwała nr 113/2016 - zmiana Uchwały nr 34/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1

2016-07-08

Uchwała nr 112/2016 - kryteria zatwierdzenia wyboru projektów, Działanie 4.5

2016-07-08

Uchwała nr 111/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.4.

2016-07-08

Uchwała nr 110/2016– zatwierdzenie Sprawozdania rocznego za lata 2014-2015 z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-06-16

Uchwała nr 109/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2016-06-16

Uchwała nr 108/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.3

2016-06-16

Uchwała nr107/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 106/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-06-16

Uchwała nr 105/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-06-16

Uchwała nr 104/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 103/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 102/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-06-16

Uchwała nr 101/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 100/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.2 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 99/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 98/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.1

2016-06-16

Uchwała nr 97/2016 – kryteria wyboru projektów, poddziałanie 1.4.1 – projekty pozakonkursowe

2016-06-16

Uchwała nr 96/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1 – projekty konkursowe

2016-06-16

Uchwała nr 95/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-06-16

Uchwała nr 94/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 2 typu projektów: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach)

2016-06-16

Uchwała nr 93/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1 (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury B+R)

2016-06-16

Uchwała nr 92/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.3

2016-06-16

Uchwała nr 91/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.2

2016-06-16

Uchwała nr 90/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1. (Schemat B)

2016-06-16

Uchwała nr 89/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 8.1 (Schemat A)

2016-06-16

Uchwała nr 88/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 10.5

2016-06-16

Uchwała nr 87/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 9.2

2016-06-16

Uchwała nr 86/2016– kryteria wyboru projektów, Działanie 7.3

2016-06-16

Uchwała nr 85/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.2

2016-06-16

Uchwała nr 84/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.4.1

2016-06-16

Uchwała nr 83/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.3

2016-06-16

Uchwała nr 82/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.2

2016-06-16

Uchwała nr 81/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2016-06-16

Uchwała nr 80/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.1

2016-06-16

Uchwała nr 79/2016 - – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.2

2016-06-16

Uchwała nr 78/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.1

2016-06-16

Uchwała nr 77/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.2

2016-06-16

Uchwała nr 76/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.1,

2016-06-16

Uchwała nr 75/2016 – zmiana Uchwały nr 13/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2016-03-30

Uchwała nr 74/2016 – zmian uchwały nr 12/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2016-03-30

Uchwała nr 73/2016 – zmian Uchwały nr 11/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2016-03-30

Uchwała nr 72/2016 - zmiana Uchwały nr 10/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2016-03-30

Uchwała nr 71/2016 – zmiana Uchwały nr 9/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2016-03-30

Uchwała nr 70/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.2

2016-03-30

Uchwała nr 69/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.2

2016-03-30

Uchwała nr 68/2016 – zmiana Uchwały nr 35/2015, kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2016-03-30

Uchwała nr 67/2016 – zmian Uchwały nr 6/2015, kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2016-03-30

Uchwała nr 66/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.2.2

2016-03-30

Uchwała nr 65/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałania 1.4.3

2016-03-30

Uchwała nr 64/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6 (Schemat B)

2016-03-30

Uchwała nr 63/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.6 (Schemat A)

2016-03-30

Uchwała nr 62/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.5

2016-03-30

Uchwała nr 61/2016 – zatwierdzenie Planu Ewaluacyjnego RPO WiM 2014-2020

2016-03-01

Uchwała nr 60/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.2

2016-03-01

Uchwała nr 59/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.1

2016-03-01

Uchwała nr 58/2016– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.5

2016-03-01

Uchwała nr 57/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 6.1.1

2016-03-01

Uchwała nr 56/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.2

2016-03-01

Uchwała nr 55/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 4.3.1

2016-03-01

Uchwała nr 54/2016 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.1

2016-03-01

Uchwała nr 53/2016 - – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.5.2

2016-03-01

Uchwała nr 52/2016 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.2

2016-03-01

Uchwała nr 51/2016 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1, typ 2

2016-03-01

Uchwała nr 50/2016 - kryteriów wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.1, typ 1

2016-03-01

Uchwała nr 49/2015– kryteria wyboru projektów, Działanie 10.4

2016-01-26

Uchwała nr 48/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2016-01-26

Uchwała nr 47/2015 –kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2016-01-26

Uchwała nr 46/2015- kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2016-01-26

Uchwała nr 45/2015– kryteria wyboru projektów, Działanie 4.2

2016-01-25

Uchwała nr 44/2015 powołanie Grupy roboczej do spraw włączenia społecznego i rynku

2016-01-25

Uchwała nr 43/2015– kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.2

2016-01-25

Uchwała nr 42/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 41/2015 - kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 11.1.1

2016-01-26

Uchwała nr 40/12/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1, III typ

2020-10-05

Uchwała nr 40/2015 - zmiany do Strategii komunikacji RPO WiM 2014-2020

2016-01-25

Uchwała nr 39/12/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1, II typ

2020-10-05

Uchwała nr 39/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.4

2016-01-25

Uchwała nr 38/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 - projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 37/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.3 – projekty konkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 36/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 9.3.2

2016-01-25

Uchwała nr 35/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 7.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 34/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 4.1

2016-01-25

Uchwała nr 33/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 3.1

2016-01-25

Uchwała nr 32/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 5.4.1

2016-01-25

Uchwała nr 31/2015 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.3

2016-01-25

Uchwała nr 30/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 5.2 - projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 29/2015 – kryteria wyboru projektów, Działanie 5.2 – projekty konkursowe

2016-01-26

Uchwała nr 28/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 - Schemat B

2016-01-26

Uchwała nr 27/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.2 - Schemat A

2016-01-25

Uchwała nr 26/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.4

2016-01-25

Uchwała nr 25/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałania 1.4.1-projekty pozakonkursowe

2016-01-25

Uchwała nr 24/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.4.1 – projekty konkursowe

2020-10-05

Uchwała nr 23/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.4

2016-01-25

Uchwała nr 22/2015 – kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.2.3

2016-01-25

Uchwała nr 21/2015 - powołanie grupy roboczej do spraw edukacji

2015-09-23

Uchwała nr 20/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 19/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.2.3

2015-09-23

Uchwała nr 18/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 11.1.1

2015-09-23

Uchwała nr 17/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.6

2015-09-23

Uchwała nr 16/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.5

2015-09-23

Uchwała nr 15/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.3

2015-09-23

Uchwała nr 14/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.2

2015-09-23

Uchwała nr 13/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.4.1

2015-09-23

Uchwała nr 12/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.2

2015-09-23

Uchwała nr 11/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 10/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 2.2.1

2015-09-23

Uchwała nr 9/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 2.1

2015-09-23

Uchwała nr 8/2015 - kryteria wyboru projektów, Poddziałanie 1.3.1

2015-09-23

Uchwała nr 7/2015 - powołanie Grupy roboczej ds. przedsiębiorczości i gospodarki

2015-08-07

Uchwała nr 6/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 7.1

2015-08-07

Uchwała nr 5/2015 - Strategia komunikacji RPO WiM 2014-2020

2015-08-07

Uchwała nr 4/2015 - kryteria wyboru projektów, Działanie 10.1

2015-08-07

Uchwała nr 3/2015 - zatwierdzenie kryteriów dostępu, Działanie 10.1

2015-06-24

Uchwała nr 2/2015 - kryteria wyboru projektów, Pomoc techniczna

2015-08-07

Uchwała nr 1/2015 - Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WiM 2014–2020

2015-08-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.