Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 oraz RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie informuje o wydłużeniu do czerwca 2020 r. (pierwotny termin: maj 2020 r.) orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursów:

  1. RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19, działanie 1.2  Innowacyjne firmy poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
  2. RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19, działanie 1.2  Innowacyjne firmy poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przyczyną zmiany jest wydłużenie terminu na złożenie uzupełnień w ramach oceny formalno-merytorycznej z 7 dni na 21 dni.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.