Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wejścia kapitałowe

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 utworzony został pilotażowy fundusz kapitałowy wspierający innowacyjne pomysły. Dzięki dofinansowaniu z RPO na Warmii i Mazurach powstają m.in nowoczesne i innowacyjne (również w skali kraju) aplikacje mobilne: 

  • Platforma modowa skanująca sylwetkę użytkownika i personalizująca ofertę, dzięki czemu ograniczona ma zostać liczba zwrotów w branży e-commerce,
  • Aplikacja mobilna pełniąca funkcję opiekuna medycznego, której zadaniem będzie optymalizacja algorytmów rekomendujących działania prozdrowotne  i budująca prozdrowotne nawyki użytkownika,
  • Platforma do szczegółowej analizy upraw indoor np. w szklarniach, optymalizująca zbiory poprzez efektywne zarządzanie kosztami, jakością upraw i planowaniem inwestycyjnym,
  • Aplikacja sterującą siecią mobilnych ekocampingów, posiadających wbudowaną technologię Smart Home,
  • Aplikacja zarządzająca ryzkiem w ujęciu kompleksowym, dokonująca analizy przepływów finansowych, struktur walutowych bilansu i określająca ekspozycję firmy na ryzyko z uwzględnieniem istniejących w firmie transakcji zabezpieczających,
  • Platforma wspierająca procesy rekrutacyjno-edukacyjne profilująca i pozyskująca zarówno kandydatów jak i pracodawców, generująca profile stanowisk i ról w przedsiębiorstwie.

Zobacz infografikę.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.