Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów wybranych do dofinansowania - konkurs RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/20

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie nr RPWM.05.03.00-IZ.00-001/20, działanie 5.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej (Schemat A).

Zmiana dotyczy zwiększenia alokacji w ramach konkursu z kwoty 5 830 000,00 EUR do 6 443 613,30 EUR, co w PLN po kursie przeliczeniowym EUR/PLN na poziomie 4,5471 z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym (EBC) w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonywane jest zwiększenie, stanowi zwiększenie z 25 912 601,00 zł do 29 299 754,04 zł ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W myśl § 6 ust. 10 Regulaminu konkursu istnieje możliwość zwiększenia kwoty alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów  w konkursie jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu, o ile dostępne są środki w działaniu lub poddziałaniu.

Zmiana, zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców i obowiązuje od 15 lutego 2021 r., czyli od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Lista projektów wybranych do dofinansowania

2021-02-15

Regulamin konkursu - obowiązuje od 15.02.2021 r.

2021-02-15

Ogłoszenie o konkursie - obowiązuje od 15.02.2021 r.

2021-02-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS