Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Poznaj zasady działania Programu

3. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

4. Finansowanie

3. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwo Olsztyna, otaczających go gmin oraz władze województwa wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.


Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w najbliższych latach. Partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.


ZIT w województwie warmińsko-mazurskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na terenie Olsztyna, Elbląga i Ełku oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

  • ZIT Olsztyn
  • ZIT (bis) Elbląg
  • ZIT (bis) Ełk

Są to trzy największe miasta i zarazem główne ośrodki wzrostu w regionie. Skupiają znaczącą część populacji województwa i odgrywają istotną rolę w osiąganiu poprawy spójności ekonomicznej, przestrzennej i społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowy zakres kompetencji władz miejskich w realizacji programu regulować będą pisemne porozumienia. Ich zakres będzie różny w zależności od zastosowanego instrumentu ZIT lub ZIT (bis). Związek ZIT Olsztyna będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej w ograniczonym zakresie powierzonych zadań, związanych co najmniej z wyborem projektów.


Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

  • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu, łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
  • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego;
  • poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
  • wspieranie efektywności energetycznej;
  • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;
  • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji. 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.