logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nowy konkurs dla ochrony zdrowia

Ogłosiliśmy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, z działania 13.2 Ochrona zdrowia. Konkurs nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 43 574 221,79 złotych.


Kto może składać wnioski?

  • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego.


Wnioski można składać od 3 października do 14 października 2022 r.

Pełna dokumentacja znajduje się na stronie naboru.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.