Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zobacz efekty – dobre praktyki

Zobacz efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

W obecnej perspektywie RPO WiM 2014–2020 na dofinansowanie projektów przeznaczonych jest 1,728 mld euro.

 

W RPO WiM 2014–2020 na dofinansowanie mogą liczyć projekty:

  • rozwijające gospodarkę Warmii i Mazur
  • wzmacniające kadry, regionalny rynek pracy i włączenie społeczne
  • ukierunkowane na cyfryzację
  • nastawione na efektywność energetyczną, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
  • dbające o kulturę i dziedzictwo
  • rozwijające infrastrukturę i transport
  • dbające o rewitalizację i dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

 

W 2018 roku zaplanowaliśmy 58 konkursy na łączną kwotę ponad 336 mln euro, z tego:

  • 32 konkursy na kwotę ok. 239 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 26 konkursów na kwotę ok. 97 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zobacz niektóre z naszych projektów:

2018 rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

2017 rok

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

2016 rok

1.

2.

Pliki do pobrania

Technologie w zarządzaniu RUTKOWSKI Development

2018-12-24

Firma DAM-ROB Zalewo

2018-12-24

Piekarnia Warmińska

2018-12-24

Systemu informatycznego w Spółce Meblowej KAM

2018-12-21

WTW Turbiny wodne Bartoszyce

2018-12-21

GATRA Polska Sp z o.o. Sp. k.

2018-12-21

Niepubliczny Oddział Żłobka Bączek w Ełku

2018-12-21

Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii oka LENS

2018-12-21

Marta. Jak RPO WiM pomaga rodzicom wrócic na rynek pracy.

2018-12-21

Renata. Jak RPO WiM zmieniło jej życie zawodowe.

2018-12-21

Maciek. Jak RPO WiM wpłynie na jego przyszłość.

2018-12-21

Patrycja. Jak RPO WiM ją zmieniło.

2018-12-21

Wokół szkoły (Szkoła Policealna im. Z.Religi w Olsztynie)

2018-12-19

Krówka z Olecka

2018-12-19

Wojtek (Drukarnia OPEGIEK)

2018-12-19

Marta z Lidzbarka Warmińskiego (most ul. Olsztyńska)

2018-12-19

Marta z Lidzbarka Warmińskiego ( widownia plenerowa)

2018-12-19

Marta z Lidzbarka Warmińskiego (Akademia Uśmiechu)

2018-12-19

Martyna (stażaczka)

2018-12-21

fiche Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim mieście” eng.

2017-12-18

Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim mieście”

2017-12-18

fiche Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne AN TER Orneta english version

2017-12-18

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne AN TER Orneta

2017-12-18

fiche Od bierności do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ERKON english version

2017-12-18

Od bierności do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ERKON

2017-12-18

Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233kWp na terenie firmy ELTEL Networks Energetyka S.A.

2017-12-18

fiche ELTEL Olsztyn english version

2017-12-18

Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

2017-09-20

fiche Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach english version

2017-12-06

Nowoczesny Zamek Olsztynek

2017-09-20

fiche Nowoczesny Zamek Olsztynek english verion

2017-12-06

Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim

2017-09-20

fiche Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim english version

2017-12-06

Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w rodzinie w Wydminach

2017-09-20

fiche Punkt konsultacyjny ds.przemocy w Wydminach english verion

2017-12-06

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

2017-09-20

fiche Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu english version

2017-12-06

Masz pomysł - masz firmę II

2017-09-20

fiche Masz pomysł - masz firmę II eng.

2017-12-18

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

2017-09-20

fiche Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni eng.

2017-12-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS