Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiany w regulaminach konkursów: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19; RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19; RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19; RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

4.06.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany w regulaminach konkursów:

  • Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19

  • Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19

  • Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19

  • Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn, nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS