bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 589 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Sierpień

28

Spotkanie informacyjne - „Wsparcie unijne na założenie firmy”

od: 2018-08-28 10:00 do: 2018-08-28 12:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 28 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:00 – 12:45 Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.  

Sierpień

28

Spotkanie informacyjne – Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz ścieżka wsparcia dla osób zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy – Olsztyn i subregion olsztyński

od: 2018-08-28 10:00 do: 2018-08-28 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 28 sierpnia 2018 r. w godzinach 10.00-13.15 Miejsce: Olsztyn, Hotel Park, Al. Warszawska 119

Sierpień

28

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 - grupa 2

od: 2018-08-28 08:00 do: 2018-08-28 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Sierpień

27

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 - grupa 2

od: 2018-08-27 08:00 do: 2018-08-27 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Sierpień

27

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 4

od: 2018-08-27 08:00 do: 2018-08-28 16:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Sierpień

24

Spotkanie informacyjne w Olsztynie 24 sierpnia 2018 r., usługi społeczne skierowane do osób zagłożonych i wykluczonych społecznie

od: 2018-08-24 10:00 do: 2018-08-24 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olszty, O miejscu poinformujemy po zakończonej rekrutacji

Sierpień

23

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 3

od: 2018-08-23 08:00 do: 2018-08-24 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
EŁK – Sale Bankietowe Czajka

Sierpień

21

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 3

od: 2018-08-21 08:00 do: 2018-08-22 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
EŁK – Sale Bankietowe Czajka

Sierpień

17

Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z RPO WiM 2014-2020 - grupa 4

od: 2018-08-17 08:00 do: 2018-08-17 16:00
kategoria: Przygotowanie dokumentacji

Sierpień

16

Ochrona danych osobowych w projektach realizowanych z RPO WiM 2014-2020 - grupa 3

od: 2018-08-16 08:00 do: 2018-08-16 16:00
kategoria: Przygotowanie dokumentacji

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS