Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 720 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Kwiecień

24

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

od: 2019-04-24 10:00 do: 2019-04-24 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 24 kwietnia 2019 r. Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Kwiecień

24

Spotkanie informacyjne – poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

od: 2019-04-24 10:00 do: 2019-04-24 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 24 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00–13:00 Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Kwiecień

24

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020

od: 2019-04-24 08:00 do: 2019-04-24 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Kwiecień

18

Spotkanie informacyjne – działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

od: 2019-04-18 10:00 do: 2019-04-18 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 18 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00–13:00 Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Kwiecień

16

Spotkanie informacyjne dot. osi I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2

od: 2019-04-16 10:00 do: 2019-04-16 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 16 kwietnia  2019 r. w godzinach 10:00–13:00 Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Kwiecień

15

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru z działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji i e-usługi, 15 kwietnia 2019 r.

od: 2019-04-15 09:00 do: 2019-04-15 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 2

Kwiecień

12

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga, 12 kwietnia 2019 r.

od: 2019-04-12 09:00 do: 2019-04-12 12:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 19

Kwiecień

10

Spotkanie informacyjne w Olsztynie, poddziałanie 4.4.4 Niskoemisyjny transport miejski, 10 kwietnia 2019 r.

od: 2019-04-10 09:00 do: 2019-04-10 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 13

Kwiecień

5

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020

od: 2019-04-05 08:00 do: 2019-04-05 15:30
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Kwiecień

4

Spotkanie informacyjne: Przedsiębiorco, czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

od: 2019-04-04 10:00 do: 2019-04-04 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00, Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS