Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 699 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Luty

28

Przygotowanie analizy finansowej na potrzeby dokumentacji konkursowej w ramach EFRR RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-28 08:00 do: 2019-02-28 16:00
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

27

Rozliczanie i realizacja projektów EFS - metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ( RPO WiM 2014-2020)

od: 2019-02-27 08:00 do: 2019-02-27 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

26

Spotkanie informacyjne- Wsparcie unijne na założenie działalności gospodarczej

od: 2019-02-26 10:00 do: 2019-02-26 12:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 26 lutego 2019 r. w godzinach 10:00 – 12:30 Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132  

Luty

25

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-25 08:00 do: 2019-02-26 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

25

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich” ze specjalnym udziałem prof. Jerzego Bralczyka (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

od: 2019-02-25 00:00 do: 2019-02-25 00:00
kategoria: Promocja
25 lutego 2019 r. (poniedziałek), od godz. 10 Hotel HP Park al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn

Luty

22

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-22 08:00 do: 2019-02-22 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

21

Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.4 „Tereny inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

od: 2019-02-21 10:00 do: 2019-02-21 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Luty

21

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-21 08:00 do: 2019-02-22 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

21

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-21 08:00 do: 2019-02-21 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
ELBLĄG - Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Luty

21

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-21 08:00 do: 2019-02-21 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS