Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 673 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Luty

13

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-13 08:00 do: 2019-02-13 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
EŁK– Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32

Luty

12

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-12 08:00 do: 2019-02-12 15:30
kategoria: Zamówienia publiczne
EŁK – Hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32

Luty

7

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-07 08:00 do: 2019-02-07 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
ELBLĄG– Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Luty

6

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-06 08:00 do: 2019-02-07 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

6

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-06 08:00 do: 2019-02-06 15:30
kategoria: Zamówienia publiczne
ELBLĄG – Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25.

Luty

5

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-05 08:00 do: 2019-02-05 15:30
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

4

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-04 08:00 do: 2019-02-05 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

4

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-04 08:00 do: 2019-02-04 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Luty

1

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-02-01 08:00 do: 2019-02-01 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

31

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-01-31 08:00 do: 2019-01-31 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS