Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 699 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Kwiecień

26

Spotkanie informacyjne: Postaw na rozwój swojej firmy – refundacja szkoleń i doradztwa oraz pożyczki unijne dla MŚP

od: 2019-04-26 10:00 do: 2019-04-26 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 26 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00–13:00 Miejsce spotkania: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132

Kwiecień

25

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2019-04-25 08:00 do: 2019-04-25 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
ELBLĄG – Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Kwiecień

24

Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

od: 2019-04-24 10:00 do: 2019-04-24 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 24 kwietnia 2019 r. Miejsce: Hotel Młyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościuszki 132.

Kwiecień

24

Spotkanie informacyjne- Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP

od: 2019-04-24 10:00 do: 2019-04-24 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 24 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00– 13:00 Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Kwiecień

16

Spotkanie informacyjne dot. Osi I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur- Poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2

od: 2019-04-16 10:00 do: 2019-04-16 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 16 kwietnia  2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00 Miejsce spotkania: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Kwiecień

10

Spotkanie informacyjne w Olsztynie, poddziałanie 4.4.4 Niskoemisyjny transport miejski, 10 kwietnia 2019 r.

od: 2019-04-10 09:00 do: 2019-04-10 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińśko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 13

Kwiecień

5

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020

od: 2019-04-05 08:00 do: 2019-04-05 15:30
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Kwiecień

4

Spotkanie informacyjne pt. Przedsiębiorco, czas na rozwój – dotacje oraz pożyczki realizowane przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w Olsztynie

od: 2019-04-04 10:00 do: 2019-04-04 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 4 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00, Miejsce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Kwiecień

4

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020

od: 2019-04-04 08:00 do: 2019-04-04 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Marzec

21

Spotkanie informacyjne – Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

od: 2019-03-21 10:00 do: 2019-03-21 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 21 marca  2019 r. w godzinach 10:00–13:00 Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS