Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 744 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Czerwiec

13

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-06-13 08:00 do: 2019-06-13 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
ELBLĄG - Ratusz Staromiejski, ul. Stary Rynek 25

Czerwiec

4

Szkolenie – Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFRR

od: 2019-06-04 08:00 do: 2019-06-04 15:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin szkolenia: 4 czewca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00. Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Czerwiec

3

Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 11 Włączenie społeczne – SPOTKANIE ODWOŁANE

od: 2019-06-03 10:00 do: 2019-06-03 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 3 czerwca 2019 r. w godzinach 10:00 –13:00 Miejsce spotkania: Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Czerwiec

3

Szkolenie – Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach projektów finansowanych z FE

od: 2019-06-03 08:00 do: 2019-06-03 15:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin szkolenia: 3 czerwca 2019 roku w godzinach 8:00–15:00 Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A  

Maj

31

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014–2020

od: 2019-05-31 08:00 do: 2019-05-31 15:30
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Maj

28

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rozliczania wniosków o płatność z EFRR

od: 2019-05-28 10:00 do: 2019-05-28 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin spotkania: 28 maja 2019 r. w godzinach 10:00–13:30 Miejsce spotkania: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19–300 Ełk  

Maj

28

Konsultacje indywidualne w Olsztynie dla instytucji popularyzujących naukę i innowacje w Olsztynie 28 maja 2019 r.

od: 2019-05-28 09:00 do: 2019-05-28 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, pokój nr 19

Maj

28

Kwalifikowalność wydatków w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-05-28 08:00 do: 2019-05-28 15:30
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A

Maj

17

Szkolenie – Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL2014 z EFS

od: 2019-05-17 08:00 do: 2019-05-17 15:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin szkolenia: 17 maja 2019 roku w godzinach 8:00–15:00 Miejsce szkolenia: OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Maj

10

Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców, 10 maja 2019 r.

od: 2019-05-10 10:00 do: 2019-05-10 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Villa Pallas, ul. Żołnierska 4, Olsztyn

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS