Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 673 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Styczeń

9

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-01-09 08:00 do: 2019-01-09 15:30
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

8

Spotkanie informacyjne- Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe / Ełk /

od: 2019-01-08 10:00 do: 2019-01-08 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
8 stycznia 2018r. w godzinach 10.00-13.30, Ełk Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

Styczeń

8

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-01-08 08:00 do: 2019-01-08 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

7

Spotkanie informacyjne dotyczące Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów

od: 2019-01-07 10:00 do: 2019-01-07 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 7 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00–13.00 Miejsce: EŁK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1

Styczeń

7

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2019-01-07 08:00 do: 2019-01-08 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
EŁK– Sale Bankietowe Czajka, Magazynowa 6, 19-300 Ełk

Styczeń

7

Zapobieganie i zwalczanie nadużyć finansowych w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2019-01-07 08:00 do: 2019-01-07 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

3

Spotkanie informacyjne nt.: Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

od: 2019-01-03 10:00 do: 2019-01-03 12:50
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin: 3 stycznia 2019 r. w godzinach 10.00–12.50 Miejsce: EŁK, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, ul. Grunwaldzka 1

Grudzień

17

Spotkanie informacyjne dotyczące Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

od: 2018-12-17 10:00 do: 2018-12-17 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17

Grudzień

13

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Olsztyn i subregion olsztyński”

od: 2018-12-13 10:00 do: 2018-12-13 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 13 grudnia 2018 r. w godzinach 10:00–13:15 Miejsce: Hotel Park, Al. Warszawska 119, Olsztyn

Grudzień

13

Przygotowanie wniosku o płatność w systemie SL 2014 z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 4

od: 2018-12-13 08:00 do: 2018-12-14 16:00
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS