Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
Fundusze a rokonawirus
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 823 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Luty

5

Przygotowanie wniosku o płatność z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2020-02-05 08:00 do: 2020-02-06 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A

Styczeń

30

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie na założenie firmy” – Elbląg

od: 2020-01-30 10:00 do: 2020-01-30 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Miejsce spotkania: Hotel Mlyn, 82-300 Elbląg, ul. Kościouszki 132

Styczeń

27

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2020-01-27 08:00 do: 2020-01-28 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

23

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

od: 2020-01-23 10:00 do: 2020-01-23 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Miejsce spotkania: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 sala 105 (wejście od Teatru Lalek)

Styczeń

23

Przygotowanie wniosku o płatność z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2020-01-23 08:00 do: 2020-01-24 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

20

Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2020-01-20 08:00 do: 2020-01-21 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

20

Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2020-01-20 08:00 do: 2020-01-21 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

17

Zastosowanie RODO w projektach realizowanych z RPO WiM 2014-2020

od: 2020-01-17 08:00 do: 2020-01-17 16:15
kategoria: Kwalifikowalność wydatków
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

16

Przygotowanie wniosku o płatność z EFS w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2020-01-16 08:00 do: 2020-01-17 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

14

Przygotowanie wniosku o płatność z EFRR w ramach RPO WiM 2014–2020

od: 2020-01-14 08:00 do: 2020-01-15 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS