Weź udział w naszej zabawie. Do wygrania nawet 10 tys. zł!
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zobacz opisy projektów

Wybrane opisy projektów dofinansowanych z RPO WiM 2014–2020:

 1. Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS

 2. Niepubliczny Żłobek  "Bączek" w Ełku 

 3. Wdrożenie innowacji w firmie GATRA POLSKA Sp. z o.o

 4. Wdrożenie systemu informatycznego w spółce meblowej KAM

 5. Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Piekarnia Warmińska

 6. Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwie RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. j.

 7. Wdrożenie wyników prac B+R w firmie DAM-ROB w Zalewie

 8. Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego w Ekomarinie w Giżycku o funkcje edukacyjno-szkoleniowe wraz z zakupem wyposażenia

 9. Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Gmina Olsztyn

 10. Modernizacja i zagospodarowanie terenu przystani żeglarskiej w Bogaczewie na rzecz rozwoju pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich

 11. Pszczelarska miodosytnia Świętej Warmii

 12. Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu

 13. Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap

 14. Przebudowa i modernizacja Oddziału Kardiologicznego oraz Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wraz z zakupem sprzętu - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

 15. Nie zwalniamy tempa - usługi społeczne i integracja

 16. Włączeni i niezależni

 17. Synergia - Fundacja Projekt ARCHE

 18. Droga dojazdowa do terminala pasażerskiego w Szymanach - Gmina Szczytno

 19. Punkt gastronomiczny prowadzony przez Podmiot Ekonomii Społecznej, PSONI Biskupiec

 20. Fotowoltaika w Domu Seniora Kozarek Mały

 21. Farma fotowoltaiczna CS ENERGIA

 22. Droga gminna Naterki-Kudypy - węzeł obwodnicy Olsztyna

 23. Rozwój infrastruktury Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu

 24. Rozwój ekonomii społecznej w subregionie Elbląg - ESWIP

 25. Ośrodek Rehabilitacji Dziennej i Fizjoterapii - Szpital Pasłęk

 26. Klub Integracji Społecznej NORA w Bartoszycach

 27. Aktywnie w przyszłość - FUNDACJA ROZWOJU ZIEMI OLECKIEJ

 28. Streetworking w Giżycku elementem profilaktyki systemowej - HUMAN LEX INSTYTUT

 29. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork - edycja II – Fundacja Żólty Szalik

 30. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Nidzicy - Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA 

 31. Olsztyński Klub Integracji Społecznej - FOSa Olsztyn

 32. W drodze do aktywności- FOSAa

 33. Mama i tata wracają do pracy! – PSONI

 34. Wdrożenie innowacyjnej technologii zdobienia opakowań szklanych w przedsiębiorstwie Dekor Plastics

 35. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w Nidzicy wraz ze wschodnim wylotem drogi 604

 36. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 504 Podgrodzie-Braniewo na odcinku Podgrodzie-Frombork

 37. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 519 na odcinku Małdyty-Morąg

 38. Rozbudowa Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie i zakup wyposażenia

 39. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w firmie GEO-CONTROL TOBIASZ GAŁĄZKA

 40. Nowoczesny Zamek

 41. Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu poprzez dostosowanie przedsiębiorstwa MaryHol

 42. Uszlachetnianie papieru w środoki bakteriobójcze w firmie MISTRAl Bartosz Chmiel

 43. Odtwarzanie dziedzictwa gospodarczego regionu w przedsiębiorstwie MAKR- Sękacz Mazurski

 44. Wdrożenie wyników badań B+R w przedsiębiorstwei ALKAZ

 45. Uruchomienie produkcji nowych i udoskonalonych urządzeń ultradźwiękowych i natryskowych w firmie ULTRON

 46. Wdrożenie innowacji produktowej w przedsiębiorstwie Browar Kormoran Spółka z o.o. w Olsztynie

 47. Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji, Górka Jasia

 48. Rozbudowa, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu

 49. Utworzenie Centrum Wielu Kultur, Barczewo

 50. Wozownia Sztuki na wzgórzach Fromborka- remont i moderniacja budynków nowego pałacu biskupiego i wozowni

 51. Rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego regionu poprzez remont i modernizację zabytkowej wieży w  Olsztynku

 52. Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji

 53. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego

 54. Zagospodarowanie gotyckiej części Zamku Krzyżackiego w Działdowie

 55. Nowa energia dla nowych wyzwań biznesowych Dworku Dębówko

 56. Poprawa ekomobilności mieszkańców w Elblągu- zakup tramwajów

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS